Delo poteka v okolici Vrhnike in sicer v lažji tri izmenski proizvodnji.

Predvsem se skrbi za nemoten potek dela na liniji, za red in čistočo na delovnem mestu in pregled proizvoda.

Za več razgovor in več informacij se nam javite v poštni predal ali na telefonsko številko.